[Aktualizacja 2: 30-08-2013] Plan dnia i garść informacji (1 września 2013)

Zapisy

Aktualizacja 30.08.2013:
Z przyczyn technicznych (niezależnych od nas), w dniu dzisiejszym zamykamy listę zgłoszeń internetowych! 

Wciąż zapraszamy do rejestracji w biurze zawodów w dniu maratonu. Trzeba pamiętać, że możliwość zgłaszania się na terenie zawodów może zostać ograniczona przez Organizatora z uwagi na ilość zgłoszeń.

Data i godzina startu

1 września 2013, godzina 11:00. Odprawa dla zawodników rozpoczyna się od godziny 8:30. Na miejscu pobrana zostanie opłata startowa, jeśli zawodnik nie opłacił wpisowego przelewem – w takim przypadku opłata wynosić będzie 40 zł oraz 10 zł (do 16 roku życia z dokumentem tożsamości). Prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu, jeśli na liście zgłoszonych nie widać będzie potwierdzenia opłaty. Zawodnik zostanie zarejestrowany w systemie komputerowym, wydane zostaną numery startowe. Numer startowy na kierownicę będzie zawierał chip elektroniczny, więc obowiązkowe jest jego zwrócenie na mecie rajdu. Na mecie zawodnik po zwróceniu numeru startowego otrzyma talony na żywność.

Harmonogram

godz. 08.30 – 10.30 zapisy w biurze zawodów
godz. 10.30 – 10.45 ustawienie zawodników w sektorach startowych
godz. 10.45 – 10.50 odprawa techniczna
godz. 10.50 – 11.00 otwarcie IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego
godz. 11.00 – 11.25 start zawodników z poszczególnych sektorów startowych
godz. 12:00 – uruchomienie gastronomii
godz. 13:00 – 15:00 zagra zespół BONHART
godz. 14.00  rozpoczęcie dekoracji dystansu Family
godz. 14.30  rozpoczęcie dekoracji dystansu Mini
godz. 15.30  rozpoczęcie dekoracji dystansów Midi i Mega
godz. 18.00  zamknięcie IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego po Wzgórzach Strzelińskich.

Formularz zgłoszeniowy

Wszyscy zawodnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie papierowej. Poniżej umieszczamy do pobrania gotowe wzory, które wystarczy wydrukować, wypełnić i zabrać ze sobą na teren zawodów. Przyspieszy to procedurę rejestracji w biurze zawodów. Należy pamiętać o tym, że zawodnikowi do 16 roku życia może zostać wydany numer startowy tylko w obecności pełnoletniego opiekuna na terenie zawodów.

Formularz dla zawodników pełnoletnich – Pelnoletni.

Formularz dla zawodników nieletnich (wraz z oświadczeniem opiekuna) – Nieletni.

Teren zawodów

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

Dojazd do zawodów oznaczono na mapie. Ścisły teren zawodów będzie wyłączony z ruchu samochodowego. Parkingi dla pojazdów osobowych również oznaczono na mapie. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na drodze dojazdowej do Biura Zawodów!

Procedura startu

Start odbędzie się w trzech turach. Najpierw MEGA, potem MIDI, a na końcu FAMILY i MINI razem. Przed każdym peletonem pojedzie radiowóz na sygnale. Do pierwszego podjazdu zawodnicy nie mogą się ścigać -dopiero, gdy radiowóz odjedzie na znaczną odległość lub zjedzie na pobocze.

Inne informacje

Godzina 14:00 zamknięcie drugiej pętli trasy MEGA. Godzina 17:00 definitywne zamknięcie trasy.

Posiłek dla zawodników po ukończeniu wyścigu po okazaniu talonów (talony zawodnik otrzyma po zdaniu numeru startowego na mecie).

Możliwość umycia roweru na miejscu w przygotowanym do tego celu miejscu przez Organizatora.

Każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi fakt rezygnacji z wyścigu w trakcie trwania zawodów. 

W ramach opłaty startowej zawodnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W sytuacjach zagrażających życiu Organizator przewidział ulokowanie na trasie przejazdu kilku sekcji ratownictwa medycznego oraz ratowników GOPR.

Telefon alarmowy umieszczony na numerze startowym należy używać do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych oraz w celu powiadomienia o rezygnacji z dalszej jazdy w wyścigu.

Na mecie znajdował będzie się oznakowany punkt opatrunkowy, a pomocy udzielać będzie pielęgniarka.

Aktualizacja 30.08.2013:
Numery startowe (na sztycy) posiadać będą naklejki o kolorze uzależnionym od dystansu. I tak… MEGA – czerwony, MIDI – niebieski, MINI – zielony, FAMILY – pomarańczowy.

Ten wpis umieszczono w kategorii Maraton Rowerowy. Dodaj jako zakładkę ten link.

Komentarze są zamknięte.