Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu

Ołtarz

Ołtarz

Pierwszy kościół wybudowano w Nowolesiu w 1368 r. p. w. św. Marcina. Do 1810 r. obsługiwali ją Ojcowie Cystersi z pobliskiego Henrykowa. Obecna świątynia w stylu neoromańskim została wybudowana w 1867 r. Sama wieś Nowolesie to stara osada polska, dokumentuje swoje pochodzenie i przynależność narodową swą nazwą urzędową „Polnisch Neudorf” używaną do 1924 r. Pierwsze zdanie napisane w języku polskim w Księdze Henrykowskiej potwierdza, że tu w tych okolicach była kolebka kultury polskiej. Na terenie parafii znajduje się, przy rozstajach dróg polnych i na okolicznych wzniesieniach, kilka kapliczek murowanych, które świadczą o wierze przodków. Do tych kapliczek pielgrzymuje się podczas majowych czerwcowych nabożeństw ku Czci Serca Pana Jezusa i najświętszej Maryi Panny. Są one też odnawiane i znajdują się w dobrym stanie.

Komarno

Kościół w Nowolesiu

W te okolice po okropnościach II wojny światowej przybyli Polacy – tułacze z Łoszniowa, Trembowli, Komarnawioząc jako swój skarb wiary św. Obraz Matki Bożej Różańcowej z kościoła w Komarnie. Pierwszy kościół wKomarnie został wybudowany w 1472 r. WłaścicielamiKomarna byli: pisarz Jan Ostorog, a następnieWiśniowieccy, Oginsy, Lanckornoscy. Obecny kościół wKomarnie, obronny, murowany w stylu barokowym został wybudowany w latach 1644-1657 w stylu barokowym, posiada przepiękną fasadę z kamienia. Można by też przypuszczać, że z tego okresu, a może wcześniejszego, pochodzi też łaskami słynący Obraz Matki Bożej Różańcowej.

Obraz

Obraz Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu

Obraz Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu

Obraz malowany na płótnie jutowym nawiązuje do szkoły malarstwa włoskiego. Sukienka metalowa, puncowana (wypukła), z XVIII w. Ornament kwiatowo-liściasty. Kwiaty stylizowane. Przed Obrazem tym w przeszłości wierni doznawali licznych łask. Świadczy o tym Ks. Bp Sierakowski w Księdze Wizytacji kościoła w Komarnie z 1774 r. Pod Komarnem Jan Sobieski, hetman wielki koronny 9.10.1672 r. pokonał Tatarów. Pamiątką tego zwycięstwa jest kamienny obelisk z napisem „MORS MEA-VITA TUA”.

Obraz Matki Bożej Różańcowej niosący ludowi Bożemu tyle duchowej pociechy doczekał się dnia 8.12.1957 r. intronizacji przez J. E. Bolesława Kominka Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego. Zamieszkujący okoliczne parafie rodacy z Komarna czcili Maryję wędrując do Jej świętego Oblicza. Nie żałowali wysiłku dla odnowy świątyni. Długo czekali na Uroczystość Ustanowienia Sanktuarium M. B. Różańcowej w Nowolesiu, której będą świadkami. Na Tą chwilę przygotują się przez kilkudniowe Rekolekcje, które poprowadzi Ks. Stanisław Pajor, salwatorianin z Wrocławia.

Leave a Reply