Kultura i sport

Szkoła podstawowa

Budynek szkoły podstawowej w Białym Kościele

Dawniej rozmieszczona w dwóch różnych miejscach. Dziś w postaci zespołu budynków, ulokowanych w pobliżu kościoła, kształci uczniów klas 0-6 podstawowej. Uczęszcza do niej młodzież z Białego Kościoła oraz okolicznych miejscowości, takich jak SzczodrowiceDębnikiGębczyceGębiceNowolesie.

Klub piłki nożnej „Orzeł Biały Kościół”

Orzeł Biały Kościół

Orzeł Biały Kościół został założony w roku 1960. Inicjatorem powstania zespołu był Jan Woszczak, późniejszy długoletni prezes klubu. W drużynie klubowej występowali zawodnicy z okolicznych miejscowości: Białego Kościoła, Wąwolnicy, Szczodrowic, Gębczyc, Gębic, Nowolesia, Kazanowa, Dankowic. Początkowo drużyna klubowa występowała w klasie „C”, następnie awansowała do klasy „B”, a nawet do „A”.

Więcej o przeszłości klubu w artykule Historia klubu „Orzeł Biały Kościół”.

Leave a Reply